به اطلاع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مصرف می رساند مبلغ 5.000.000 ریال اعتبار خرید اقساطی در کارت تعاون و فرهنگ (جدید) اعضاءشارژ گردیده که در صورت استفاده از این شارژ ،در مدت 4 ماه و بدون کارمزد از حقوق ایشان کسر خواهد شد .


*اعتبار این شارژ تا تاریخ 95/07/01 می باشد

*ضمنا اعضاء محترمی که تاکنون کارت تعاون و فرهنگ جدید خویش را دریافت ننموده اند می توانند با مراجعه به واحد اداری شرکت تعاونی و در دست داشتن کارت قبلی و کارت شناسایی ،نسبت به دریافت کارت جدید اقدام فرمایند.

واحد اداری : خیابان انقلاب(چهارمردان) روبروی کوچه 43

ساعت کاری واحد اداری : 8:30 الی 13:30 و 17:30 الی 20:30