جلسه کاندیداهای تصدی سمت هیئت مدیره و بازرسی سال 95 شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم در تاریخ 95/05/06 با دعوت از کاندیداها و با حضور هیئت مدیره و بازرسین فعلی تعاونی مصرف برگزار گردید

 طبق سنوات گذشته و با هدف آشنایی کاندیداها با وظایف و اختیارات سمت ها،روز چهارشنبه مورخ 95/05/06 ساعت 11 صبح با حضور کاندیداهای سمت بازرسی و ساعت 18 جلسه ای با حضور کاندیداهای سمت هیئت مدیره تعاونی مصرف برگزار گردید.

در این جلسه حاضرین ضمن تبادل نظر و ارائه پیشنهادات و راهکار ها جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به فرهنگیان ، از نحوه رقابت و برگزاری انتخابات نیز مطلع گردیدند و به سوالات ایشان پاسخ داده شد

جناب آقای گل پرور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت به نمایندگی از اعضاء و هیئت مدیره و بازرسین فعلی از حضور مدعوین در جلسه به جهت اعلام آمادگی ایشان جهت شرکت در رقابت کسب عنوان هیئت مدیره و بازرس شرکت ،تقدیر و تشکر نمودند و بیان فرمودند که قطعا حضور پر شور افراد باعث پویایی و رشد شرکت و ترقیب اعضاء جهت شرکت با شکوه در انتخابات خواهد شد.

 

تصاویر