دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول انتخابات هیات مدیره و بازرسان شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول انتخابات هیات مدیره و بازرسان شرکت راس ساعت 10:30 روز دوشنبه مورخ 1395/05/25 در محل مرکز رفاهی شماره دو فرهنگیان واقع در قم خیابان شهید لواسانی (ساحلی) نبش کوچه 25 تشکیل میشود.

دستور جلسه :

1 - انتخابات هیات مدیره شرکت

2 - انتخابات بازرسان شرکت

اعضاء محترمی که قصد کاندیداتوری هیات مدیره و بازرسی را دارند 7 روز کاری پس از انتشار آگهی با در دست داشتن مدارک ذیل :

     1- اصل کارت عضویت

     2 - دو قطعه تصویر شناسنامه ،کارت ملی، کارت پایان خدمت (آقایان) و مدرک تحصیلی


     3 - دو قطعه عکس 4*3

از ساعت 17:00 تا 20:00 به امور اداری شرکت واقع در قم خیابان انقلاب روبروی کوچه 43 شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان مراجعه و فرم ثبت نام(اینجا) را تکمیل و رسید مدارک و معرفی نامه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری را دریافت نمایند.

اعضاء محترم جهت اخذ وکالت از تاریخ 1395/05/16 تا 1395/05/23 به مدت 7 روز کاری با حضور وکیل و موکل و اصل کارت عضویت از ساعت 17:00 تا 20:00 به دفتر شرکت مراجعه و فرم وکالت را تکمیل نمایند .

 

تاریخ انتشار : یک شنبه 1395/04/20

رئیس هیئت مدیره - احمد گل پرور