دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم

 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم راس ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 1395/04/31 در محل مرکز رفاهی شماره دو فرهنگیان واقع در قم خیابان شهید لواسانی (ساحلی) بعد از فرمانداری نبش کوچه 25 برگزار می گردد.

دستور جلسه :

1 - طرح و تصویب صورت های مالی سال 1394 پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان

2 - ارائه گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورتهای مالی سال 1394

3 - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1395

4 - طرح و تصویب تراز ارزیابی سهام

5 - اتخاذ تصمیم پیرامون تقسیم سود و زیان

6 - اتخاذ تصمیم پیرامون فروش سهام جهت افزایش سرمایه

7 - اتخاذ تصمیم پیرامون نحوه پرداخت ارزش افزوده و سهام

8 - اتخاذ تصمیم پیرامون خرید زمین جهت احداث شعب یا انبار ،مراکز رفاهی ، خدماتی

9 - اخذ تصمیم در مورد فروش بعضی از وسائط نقلیه و اموال شرکت جهت تبدیل به احسن

10 - اخذ تصمیم پیرامون اعتبار در خواستی هیات مدیره و قراردادهای مضاربه و یا سایر عقود شرعیه یا بانک ها ،موسسات مالی و شرکت ها

11 - اتخاذ تصمیم پیرامون انجام حسابرسی مستقل در سال 1395

12 - اتخاذ تصمیم پیرامون تعیین روزنامه کثیر الانتشار اصلی و علی البدل

13 - اتخاذ تصمیم در خصوص ثبت افزایش سرمایه شرکت

تذکر مهم :

اعضاء جهت اخذ وکالت به مدت 7 روز کاری از تاریخ انتشار می توانند با حضور وکیل و موکل به دفتر شرکت مراجعه و فرم وکالت را تکمیل نمایند .

 

تاریخ انتشار : یک شنبه 1395/04/20

رئیس هیئت مدیره - احمد گل پرور