طرح توزیع بسته حمایت غذایی دولت به مناسبت ماه مبارک رمضان ،در کلیه شعب تعاونی مصرف فرهنگیان قم قابل ارائه می باشد

شهروندان محترمی که مشمول این طرح میباشند میتوانند با مراجعه به شعب تعاونی مصرف فرهنگیان نسبت به دریافت بسته حمایت غذایی خویش اقدام فرمایند.