توزیع اقساطی برنج ایرانی


✅ 7 ماهه
✅ بدون کارمزد
✅ بدون پیش پرداخت

 

لازم بذکر است برنج مذکور در شعبه کارگر شرکت تعاونی قابل ارائه به اعضاء محترم می باشد.