اعضاء محترم می توانند از 14 تا 26 اسفند ماه  با مراجعه به شعب شرکت تعاونی 

با 10% پیش پرداخت

تا سقف 25.000.000ریال برای دارندگان زرین کارت و تا سقف 10.000.000 ریال برای اعضای عادی (با 20% پیش پرداخت)

بدون کارمزد

با اقساط 3 ماهه

خواروبار خرید نمایند.

 

 واحد تسهیلات : 361628 داخلی 114