زرين كارت های اعضای محترم صندوق تعاون و فرهنگ جهت خرید برنج و خواربار اقساطی ، با شرايط ذيل شارژ شد:

 * 20.000.000ریال
** بدون کارمزد
*** بدون پیش پرداخت

با اقساط 3 ماهه

✅دارندگان محترم زرین کارت ، جهت استفاده از اعتبار شارژ شده و خرید مایحتاج خويش می توانند از طریق دستگاه های كارت خوان زرین کارت مستقر در شعب این تعاونی بهره مند گردند.

 

 

☘️جهت عضویت در صندوق تعاون و فرهنگ و بهره مندی از مزایا و تسهیلات آن می توانید به شعب شرکت و یا واحد اداری شعبه کارگر مراجعه و فرم عضویت را دریافت فرمایید.