تسهیلات ویژه خرید انواع فرش ماشینی تا سقف 40 میلیون تومان


* بدون پیش پرداخت 
*  اقساط 2ماهه
* بدون کارمزد

* قیمت سال 1399

 اعضاء محترم می توانند جهت مشاهده و خرید انواع فرش ماشینی به شعبه کارگر شرکت تعاونی مراجعه فرمایند.