تسهیلات خرید اقساطی برنج ایرانی


✅ 7 ماهه
✅ بدون کارمزد
✅ بدون پیش پرداخت

به مدت یک هفته

اعضاء محترم میتوانند جهت خرید برنج مذکور ،با همراه داشتن آخرین فیش حقوقی به شعبه کارگر شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان مراجعه نمایند✅