به اطلاع اعضاء محترم و مشتریان گرامی میرساند ، با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا

، قسمت اداری ، ،لوازم خانگی و تسهیلات تعاونی مصرف فرهنگیان از تاریخ 1400/05/25 تا رفع محدودیت های ستاد ملی کرونا ، تعطیل میباشد .
لازم بذکر است فعالیت قسمت خواروبار شعب به قوت خود باقیست .