به اطلاع میرساند جهت افزایش سطح رضایتمندی و توسعه زنجیره فروش و خدمت رسانی به اعضاء محترم

و بر اساس مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم ، اعضاء و همکارانی که بتوانند ما را در گسترش این زنجیره خدمت رسانی یاری نموده و تامین کننده ای را به شرکت معرفی نمایند ، پس از تایید و تصویب هیئت مدیره و انعقاد قرارداد، مبلغی به عنوان پاداش (درآمد حاصله برای شرکت از دومین ماه فعالیت تامین کننده معرفی شده) به ایشان پرداخت خواهد شد.//