روز جمعه 1400/02/17 اعضاءشرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم با حضور در مسجد امام صادق(ع) واقع در باجک3 (فرهنگیان فاز2)

از ساعت 10 صبح از بین 10نفر کاندیدای سمت هیئت مدیره ،7نفر را به عنوان اعضای اصلی و 2نفر را به عنوان اعضای علی البدل برای تصدی سمت هیئت مدیره برگزیدند 

ضمن قدردانی از اعضاء محترمی که با حضور خویش در زیبایی این مشارکت سهیم بودند به منتخبین جدید هیئت مدیره (آقایان ابوالفضل خیرخواه و امیرحسین نیک خواه) تبریک و خیرمقدم گفته و از زحمات آقایان علی بابائی و محمد نورسیده در هیئت مدیره قبل تقدیر وتشکر می گردد و برای ایشان آرزوی توفیق داریم .به اطلاع می رسانیم شمارش آراء در ساعت 13 به پایان رسید و نتایج اولیه به شرح ذیل اعلام می گردد:

اسامی اعضای اصلی منتخب:

1- حمزه عطارد

2- مجید یزدی

3- حسین محمدیاری

4- محمدعلی رحیمی

5- ابوالفضل خیرخواه

6- امیرحسین نیکخواه

7- محمد نادری

 اسامی اعضای علی البدل منتخب:

1- سید مهدی حسینی

2- صادق خرمیان

 

لازم به ذکر است طی چند روز آینده پس از تایید اداره تعاون و ثبت نتایج مجامع انتخاباتی فوق در اداره ثبت شرکت ها وچاپ روزنامه رسمی ، هیئت مدیره منتخب تصدی امور را بر عهده خواهند گرفت .