اسامی 10 نفر داوطلب سمت هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم

به ترتیب حروف الفبا

ردیف

نام خانوادگی

نام

تحصیلات

تصویر

1 حسینی سیدمهدی

فوق لیسانس

الهیات 

 
2 خرمیان صادق  لیسانس جغرافیا  
3 خیرخواه ابوالفضل

لیسانس

آموزش ابتدایی

 
4 رحیمی محمدعلی

لیسانس

آموزش ابتدایی

5 عطارد حمزه فوق لیسانس مدیریت آموزشی
6 محمدیاری حسین

لیسانس

آموزش ابتدایی

7 نادری محمد

لیسانس

مشاوره و راهنمایی

8 نورسیده محمد

فوق لیسانس

تاریخ و فلسفه

9 نیکخواه امیرحسین

فوق لیسانس

حقوق عمومی

 
10 یزدی مجید

لیسانس

مدیریت آموزشی

لازم به ذکر است چنانچه کاندیدایی انصراف خود را اعلام نماید از لیست فوق حذف خواهد شد 


به روز رسانی شده در تاریخ 1400/02/15