جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم رأس ساعت 10 صبح روز جمعه  مورخ 1400/02/17

در محل مسجد امام صادق (ع) واقع در  قم باجک 3 ( فرهنگیان فاز 2) میدان امام صادق(ع) تشکیل می گردد.

  • دستور جلسه :

1- انتخابات هیئت مدیره  شرکت تعاونی

به اطلاع همکاران محترم میرساند ،چنانچه در روزجمعه  1400/02/17،شخصا امکان حضور در انتخابات هیئت مدیره تعاونی مصرف فرهنگیان را ندارید، میتوانید از تاریخ  1400/02/06 به مدت 7 روز کاری با حضور وکیل و موکل به همراه کارت ملی و کارت عضویت از ساعت 09:00 الی 13:00 به دفتر شرکت واقع در خیابان کارگر نبش کوچه 14 مراجعه و فرم وکالت را تکمیل نمایند.

تاریخ انتشار (روزنامه شاخه سبز-شماره 3946) :1400/01/29