به اطلاع اعضاء محترم تعاونی مصرف می رساند ثبت نام فروش نقدی لاستیک چینی درجه یک با ارز نیمایی آغاز شد

 

 

اعضاء گرامی می توانند با همراه داشتن کارت شناسایی و کارت خودرو( خودرو به نام عضو یا بستگان درجه 1) جهت ثبت نام به شعبه کارگر مراجعه فرمایند.

لازم به ذکر است :

1- تایر خریداری شده ظرف 48 ساعت تحویل داده خواهد شد

2- هر عضو می تواند تا دو جفت تایر ثبت نام و خریداری نماید 

3- ارائه کپی کارت خودرو الزامی می باشد

 

تلفن واحد تسهیلات شعبه کارگر  : 361628 - داخلی 114