با اطلاع میرساند آندسته از اعضاء محترم که در مرحله سوم پیش ثبت نام لاستیک دولتی، نام نویسی و پرداخت وجه نموده اند ،

لاستیک مذکور رسید .

لذا ثبت نام کنندگان محترم میتوانند با در دست داشتن فیش واریزی و کارت شناسایی ، جهت دریافت لاستیک خود به شعبه کارگر شرکت تعاونی مراجعه فرمایند

ساعت کار شرکت : 9 الی 13 و 16 الی 20

واحد تسهیلات : 361628 داخلی 114