اعضاء محترم می توانند از 16 تا 25 اسفند ماه  با مراجعه به شعب شرکت تعاونی 

با 25% پیش پرداخت

تا سقف 10.000.000ریال برای دارندگان زرین کارت و تا سقف 6.000.000ریال برای اعضای عادی 

بدون کارمزد

با اقساط 3 ماهه

خواروبار  خرید نمایند.

 

 واحد تسهیلات : 361628 داخلی 114