به اطلاع اعضاء محترم تعاونی مصرف می رساند ثبت نام فروش نقدی تعداد بسیار محدودی لاستیک دولتی آغاز شد.

 

ثبت نام فقط تا تاریخ 99/12/10

اعضاء گرامی می توانند با همراه داشتن کارت شناسایی و کارت خودرو( خودرو به نام عضو یا بستگان درجه 1) جهت ثبت نام به شعبه کارگر مراجعه فرمایند.

لازم به ذکر است :

1- تایر خریداری شده تا پایان اسفند ماه ، تحویل داده خواهد شد 

2- تعداد تایرها بسیار محدود می باشد 

لاستیک های ثبت نامی به شرح ذیل می باشد:

پراید معمولی و اسپرت- تیبا/ریو- پژو - سمند/ال نود- 

 

 

تلفن واحد تسهیلات شعبه کارگر  : 361628 - داخلی 114