به استحضار اعضاء محترم و فرهنگیان گرامی می رساند طی توافق صورت گرفته با شرکت پاسکال، 

محصولات این شرکت به شرح جدول ذیل با اقساط 2 ماهه و بدون کارمزد به فرهنگیان گرامی عرضه می گردد

اعضاء محترم می توانند با همراه داشتن کپی کارت ملی و کپی کارت پرسنلی(یا بازنشستگی) به هر یک از اتو سرویس های طرف قرارداد شرکت پاسکال به شرح جدول ذیل مراجعه نموده و با ارائه کپی کارت های مذکور ، نسبت به تعویض روغن موتور، فیلتر هوا و فیلتر روغن بدون پرداخت اجرت تعویض و با اقساط 2 ماهه، اقدام نمایند.

 ضمنا پک( روغن موتور، فیلتر هوا و فیلتر روغن) در شعبه کارگر نیز موجود می باشد که متقاضیان می توانند با دریافت پک و مراجعه به هریک از اتوسرویس های ذیل نسبت به تعویض رایگان روغن موتور اقدام نمایند.