به اطلاع اعضاء محترم تعاونی مصرف می رساند ثبت نام فروش نقدی تعداد بسیار محدودی لاستیک بارز

از امروز پنج شنبه 98/11/10 تا زمان تکمیل ظرفیت ، آغاز شد.

اعضاء گرامی می توانند با همراه داشتن کارت شناسایی و کارت خودرو( خودرو به نام عضو یا بستگان درجه 1) جهت ثبت نام به شعبه کارگر مراجعه فرمایند.

لازم به ذکر است :

1- تایر خریداری شده در تاریخ 98/12/15 قابل تحویل می باشد 

2- هر عضو می تواند فقط یک جفت تایر ثبت نام و خریداری نماید

3- تعداد تایرها بسیار محدود می باشد 

4- ارائه کپی کارت خودرو الزامی می باشد

 

تلفن واحد تسهیلات شعبه کارگر  : 36622930