تسهیلات ویژه خرید انواع فرش ماشینی


* 10% پیش پرداخت 
*  باز پرداخت 10ماهه
* بدون کارمزد

 اعضاء محترم می توانند جهت مشاهده و خرید انواع فرش ماشینی به شعبه کارگر شرکت تعاونی مراجعه فرمایند.