اعضاء محترم می توانند از 23 آذر ماه تا شب یلدا  با مراجعه به شعب شرکت تعاونی 

با 25% پیش پرداخت

تا سقف 8.000.000 ریال 

بدون کارمزد

خواروبار ، پوشاک مردانه و زنانه خرید نمایند.

 

 

غرفه پوشاک مردانه : شعبه کارگر 

غرفه پوشاک زنانه : شعبه مرکزی و بنیاد