فروش اقساطی کابینت تا سقف 20 میلیون تومان ( از محل تسهیلات داخلی شرکت)

بدون پش پرداخت 

با اقساط 18 ماهه 

اعضاء محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شعبه کارگر مراجعه فرمایند.