غرفه منسوجات  در شعبه کارگر شرکت تعاونی افتتاح گردید

اعضاء محترم می توانند جهت بهره مندی از کالا های این غرفه شامل

 * چادر مشکی

* چادر رنگی

* ملحفه

*روفرشی

* ترمه

* و ...

با تسهیلات بدون کارمزد و پیش پرداخت ، به شعه کارگر شرکت تعاونی مراجعه فرمایند.