1) شماره مزایده عمومی 98/260

2) نام دستگاه مزایده گزار: شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم

3) نشانی دستگاه مزایده گزار: قم - خیابان انقلاب - نرسیده به گلزار شهدا روبروی کوچه 43

4) مزایده گر : شخص حقیفی یا حقوقی است که اسناد مزایده را دریافت و در مزایده شرکت می کند

5) موضوع مزایده : فروش 4 عدد گاوصندوق اسقاطی(به صورت یکجا) و سه دستگاه وسایل نقلیه به صورت مجزا از هم شامل :

یک دستگاه کامیون بنز 10تن جفت چرخ اسقاطی

یک دستگاه موتورسیکلت هندا 125 تندرشهاب

یک دستگاه موتور سیکلت هندا CG125 اسقاطی

  مطابق با مشخصات موجود در اسناد مزایده 

   

 شرایط مزایده کامیون بنز 10 تن اسقاطی(اینجا کلیک کنید)

فرم پیشنهاد قیمت کامیون بنز 10 تن(اینجا کلیک کنید)

شرایط مزایده موتورسیکلت هندا 125 تندرشهاب (اینجا کلیک کنید)

فرم پیشنهاد قیمت موتورسیکلت هندا 125 تندرشهاب(اینجا کلیک کنید)

شرایط مزایده موتورسیکلت هندا CG125 (اینجا کلیک کنید)

فرم پیشنهاد قیمت موتورسیکلت هندا CG125(اینجا کلیک کنید)

شرایط مزایده 4 عدد گاوصندوق اسقاطی(اینجا کلیک کنید)

فرم پیشنهاد قیمت 4 عدد گاوصندوق اسقاطی(اینجا کلیک کنید)