1) شماره مزایده عمومی 98/259

2) نام دستگاه مزایده گزار: شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم

3) نشانی دستگاه مزایده گزار: قم - خیابان انقلاب - نرسیده به گلزار شهدا روبروی کوچه 43

4) مزایده گر : شخص حقیفی یا حقوقی است که اسناد مزایده را دریافت و در مزایده شرکت می کند

5) موضوع مزایده : فروش ساختمان  مرکزی شرکت تعاونی با مشخصات ذیل :

   1- 208 متر مربع زمین و 789 متر مربع زیربنا

        شامل : 203 متر زیرزمین تجاری- 187.9 متر همکف تجاری- 80متر نیم طبقه تجاری-211متر طبقه اول اداری و تجاری-91 متر طبقه دوم مسکونی

منصوبات : 8 دستگاه کولر گازی 12000- 3 دستگاه کولر گازی 30000و 6 دستگاه کولر آبی

   2- سند 6دانگ تک برگی

 

    فایل شرایط مزایده (اینجا)

   فایل برگه پیشنهاد قیمت مزایده (اینجا)

   فایل مشخصات کلی ساختمان (اینجا)