*** فرصت استثنایی ***

از تاریخ 98/04/09 لغایت 98/05/12 ،خریداران محترم لوازم خانگی می توانند در قرعه کشی 

10 عدد تسهیلات قرض الحسنه 50 میلیون ریالی لوازم خانگی شرکت نمایند.

 هر 1 میلیون تومان خرید لوازم خانگی = یک امتیاز