صبح روز پنج شنبه مورخ 1397/03/23 از ساعت 9:30 صبح اعضای محترم شركت تعاونی مصرف فرهنگيان قم با حضور در پای صندوق های رأی

بازرسان جدید این شرکت را برگزیدند.

شمارش آرای این انتخابات که در نمازخانه مدرسه قایمیه برگزار گردید در ساعت 12:30 همان روز به پايان رسيد و بر اساس آرای مأخوذه ۳ نفر از داوطلبان بعنوان بازرس اصلی و ۱ نفر بعنوان عضو علی البدل حائز اکثریت آرا شدند که اسامی برگزیدگان به شرح ذیل می باشد.

بازرسان اصلی

آقای محمود اعجازی

آقای حسن قدس

آقای حمید داوری خلج

 

بازرس علی البدل

آقای مرتضی فرجی

 

بدین وسیله ضمن تبریک و آرزوی توفیق برای منتخبین، از همه ی كسانی كه با حضور گرم خویش در زیبایی اين مشاركت سهیم بودند قدردانی می گردد.