فروش اقساطی موتور سیکلت 

* فقط با ۳۰% پیش پرداخت،
* اقساط تا سقف 8 ماه
* عرضه در شعبه کارگر تعاونی مصرف فرهنگیان