1) شماره مزایده عمومی 97/258

2) نام دستگاه مزایده گزار: شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم

3) نشانی دستگاه مزایده گزار: قم - خیابان انقلاب - نرسیده به گلزار شهدا روبروی کوچه 43

4) مزایده گر : شخص حقیفی یا حقوقی است که اسناد مزایده را دریافت و در مزایده شرکت می کند

5) موضوع مزایده : فروش دو دستگاه وسیله نقلیه 

                             1: خودرو سواری ال 90

                             2: کامیونت ایسوزو

 

    فایل شرایط مزایده ال 90 (اینجا)

  فایل شرایط مزایده ایسوزو(اینجا)

  فایل برگه پیشنهاد قیمت مزایده ال 90(اینجا)

فایل برگه پیشنهاد قیمت مزایده ایسوزو(اینجا)

  فایل مشخصات کلی وسایل نقلیه (اینجا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *******************************************************************************************

*******************************************************************************************

 

**********************************************************************************************

**********************************************************************************************