اعضاء محترم می توانند از 30 دی ماه تا 4 بهمن ماه با مراجعه به شعب شرکت تعاونی 

با 25% پیش پرداخت

تا سقف 5.000.000 ریال 

بدون کارمزد

خرید اقساطی نمایند.

تذکر : جهت بهره مندی از تسهیلات فوق ، همراه داشتن فیش حقوقی دی ماه الزامی می باشد.