اعضاء محترم می توانند از 28 آذر ماه ، به مدت 3 روز کاری با مراجعه به شعبه انقلاب و بنیاد شرکت تعاونی 

با 25% پیش پرداخت

تا سقف 4.000.000 ریال 

بدون کارمزد

خرید اقساطی نمایند.