جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم راس ساعت 9صبح  روز پنج شنبه مورخ 97/09/15 در محل مرکز آموزشی رفاهی شماره 2 فرهنگیان (تالار فرهنگیان ) واقع در قم ، خیابان شهید لواسانی (ساحلی) ،بعد از فرمانداری ، نبش کوچه 25 برگزار می گردد.

دستور جلسه :

1- تعیین تکلیف وضعیت شرکت به استناد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت و نامه شماره 3208 تاریخ 1397/02/23 مدیریت تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم

2- ارائه گزارش از وضعیت شرکت  

نکته بسیار مهم :

*** با توجه به اینکه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم با حضور هر تعداد از اعضاء محترم ، رسمیت پیدا کرده و مصوبات این مجمع لازم الاجرا می باشد و با توجه به دستور جلسه مجمع مذکور مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت شرکت تعاونی           ( ابقاء یا انحلال شرکت)، از تمامی اعضاء محترم درخواست می گردد در این جلسه بسیار مهم حضور بهم رسانند.***