جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم راس ساعت 10 روز شنبه مورخ 97/08/19 در محل شعبه دو واقع در میدان امام (ره) خیابان کارگر روبروی چشم پزشکی جوادالائمه برگزار می گردد.