تسهیلات خرید  اقساطی انواع برنج ایرانی
✅ ۴ ماهه
✅ بدون کارمزد
✅ بدون پیش پرداخت

اعضاء محترم میتوانند جهت دریافت حواله ،با همراه داشتن آخرین فیش حقوقی به هر یک از شعب شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان مراجعه نمایند✅