تسهیلات خرید  اقساطی انواع برنج ایرانی
✅ ۴ ماهه
✅ بدون کارمزد
✅ %25  پیش پرداخت

اعضاء محترم میتوانند جهت خرید برنج مذکور ،با همراه داشتن آخرین فیش حقوقی به شعبه کارگر شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان مراجعه نمایند✅