تسهیلات خرید لاستیک خودرو

✅ 5ماهه
✅ بدون کارمزد
✅ بدون پیش پرداخت

اعضاء محترم میتوانند جهت دریافت حواله ،با همراه داشتن آخرین فیش حقوقی به واحد تسهیلات واقع در شعبه کارگر مراجعه نمایند✅

تلفن واحد تسهیلات شعبه کارگر  : 361628 داخلی 3