نتایج انتخابات هیئت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم به تائید مراجع ذیصلاح رسید 

و افراد ذیل به سمت هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب شدند

 

 

 

 

 

منتخبین هیئت مدیره

ردیف نام ونام خانوادگی تعداد رای عضو
1 علی بابایی 608 اصلی
2 حمزه عطارد 555 اصلی
3 حسین محمدیاری 540 اصلی
4 حسن نظری 523 اصلی
5 محمدعلی رحیمی 495 اصلی
6 مجید یزدی 486 اصلی
7 محمد نادری 480 اصلی
8 محمد نورسیده 404 علی البدل
9 محمد وحدانی فر 402 علی البدل

 

منتخبین بازرسان
ردیف نام ونام خانوادگی تعداد رای عضو
1 عباس مرادی 225 اصلی
2 ام البنین عباسی 215 اصلی
3 علی ملایی 207 اصلی
4 محمود اعجازی 166 علی البدل

لازم به ذکر است طی چند روز آینده پس از ثبت نتایج مجامع انتخاباتی فوق در اداره ثبت شرکت ها وچاپ روزنامه رسمی ، هیئت مدیره و بازرسان منتخب تصدی امور را بر عهده خواهند گرفت .