اسامی 19  نفر داوطلب سمت هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم

به ترتیب حروف الفبا

ردیف

نام خانوادگی

نام

تحصیلات

تصویر

1 آرشید

جعفر

 

فوق لیسانس

روان شناسی تربیتی

2 احمدی حسین

 

لیسانس

ادبیات فارسی

3 بابایی علی فوق لیسانس مدیریت آموزشی
4 باقری یونس فوق لیسانس مدیریت دولتی
5 رحیمی محمدعلی

لیسانس

آموزش ابتدایی

6 زندیه عبدالله

لیسانس

آموزش ابتدایی

7 زهره کاظم

لیسانس

حرفه و فن

8 سوری علی

لیسانس

آموزش ابتدایی

9 طاهری محمد فوق لیسانس مدیریت آموزشی
10 عطارد حمزه فوق لیسانس مدیریت آموزشی
11 علی حسینی خدیجه

لیسانس

مدیریت آموزشی

12 محمدیاری حسین

لیسانس

آموزش ابتدایی

13 مظاهری علیرضا

لیسانس

بهداشت محیط

14 نادری محمد

لیسانس

مشاوره و راهنمایی

15 نظری حسن

لیسانس

آموزش ابتدایی

16 نورسیده محمد

فوق لیسانس

تاریخ و فلسفه

17 وحدانی فر(سیمرغ) محمد

لیسانس

الهیات ومعارف اسلامی

18 یزدی مجید

لیسانس

مدیریت آموزشی

لازم به ذکر است چنانچه کاندیدایی انصراف خود را اعلام نماید از لیست فوق حذف خواهد شد 


به روز رسانی شده در تاریخ 97/02/15