شما می توانید باخرید یک دست کت و شلوار از غرفه ی  پوشاک آقایان

واقع در شعبه یک شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم ، یک دست کت و شلوار رایگان معادل همان کت وشلوار هديه بگیرید.

خرید به صورت نقد و اقساط با استفاده از اعتبار شارژ شده در کارت های تعاون وفرهنگ ، زرین کارت و بن غیرنقدی