*برندگان 17متر اسکناس  مشخص شدند *

🎉اين قرعه کشی كه به منظور تعيين برندگان جشنواره  ١٧ ربيع روز دوشنبه مورخ 96/12/07 باحضور مدیرعامل محترم کانون بازنشستگان اداره اموزش وپرورش قم ،نمایندگان نواحی 4 گانه اداره آموزش وپرورش استان (رابطان رفاهی)،دونفر از ذينفعان كه با کسب امتیازات بالا در جشنواره شركت داشتند و مدیر عامل و اعضاء محترم هیئت مدیره وبازرسان ومسئولین واحدهاي شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم در دفتر مرکزی تعاونی برگزار شد.

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

1

ابراهیم متقیان کهکی

5462...0912

2 اکرم آزادی خواه 9170...0912
3 منیژه صنعتی 6652...0912
4  سمانه کمیجانی 5509...0912
5 راضیه پودینه خانی 2209...0936
6 آذر رحیمی پور 6539...0912
7 حمیدرضا احقاقی 4461...0919
8  سیدابوالفضل جوادی حسینی 0266...0912
9 ایران کمالیان 1576...0912
10 زینب شهبازی 1981...0919
11 بهروز عزیزی 4288...0919
12 محمدحسن پورمرادی ***
13 فاطمه سعادت 9187...0936
14 مریم حاجیان 7789...0919
15 اعظم صابونی ثابت 9652...0912
16 فاطمه بردبار 1834...0912
17 سیدعبدالله موسوی ***
18  محمدحسین طاهری 7220...0990
19 محمد باقری خاروانی 9173...0919
20 غلامعباس محمدبیگی 6453...0912
21  حسن سرخی 4676...0912
22 عباسعلی حسینی کوپائی ***

 

شايان ذكر است با نظر اعضاي حاضر در جلسه پس از قرعه كشي مقرر شد به منظور قدر دانی از ٣نفر كه در مدت مذكور بالاترين خريد و امتياز را داشتند بدون قرعه كشي هدايايی تقديم گردد .
که اسامی آنان به شرح ذیل است :

1_خانم نرگس پور قنات
2_آقای بنی هاشمی
3_آقای محمود صادقی

 در جشنواره مذكور از ١٧ربيع الاول تا ٢٢بهمن به ازای هر ٥٠ هزار تومان خريد ١ امتياز برای خريداران منظور مي گرديد .

🎁متعاقبا طی مراسمی با دعوت از برندگان هدایای ایشان تقدیم می گردد.