افزايش سقف تسهيلات تا 150/000/000 ريال

⭕️ارائه تسهیلات ویژه فروش اقساطی لوازم خانگی تا 150/000/000 ريالارائه تسهیلات با سپرده گذاری  
✅از 2 برابر تا 10 برابر مبلغ سپرده گذاری

✅کارمزد ماهانه يك دهم درصد تا نه دهم درصد

✅بازپرداخت 13 تا 21 ماه