به منظور ابراز همدردی و همراهی با مردم مصیبت دیده ی استان کرمانشاه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم با ایجادکد خرید به شماره 100500 به نام زلزله زدگان استان کرمانشاه

فرصتی را ایجاد نموده تا کلیه ی عزیزانی که تمایل دارند با کمک های غیر نقدی خويش به ياري اين عزیزان بشتابند بتواننداقلام مورد نیاز ایشان را از شعب این شرکت خریداری نموده وتحویل مسئولین شعب نمایندتا پس از جمع آوری با هماهنگی اتحادیه تعاونی های مصرف  فرهنگيان استان کرمانشاه به دست مردم قهرمان این خطه از سرزمین مادری تحویل گردد.

ضمنا ليست كالاهاي پرنياز نيز در شعب نصب گرديده است .