1) شماره مزایده عمومی 96/481

2) نام دستگاه مزایده گزار: شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم

3) نشانی دستگاه مزایده گزار: قم - خیابان انقلاب - نرسیده به گلزار شهدا روبروی کوچه 43

4) مزایده گر : شخص حقیفی یا حقوقی است که اسناد مزایده را دریافت و در مزایده شرکت می کند

5) موضوع مزایده : فروش یک باب انبار با مشخصات ذیل :

   1- 1200 متر مربع

   2- سند 6دانگ تک برگی

   3- 450متر مربع سوله ی تجاری

   4- سرایداری

   5- دفتر

 

فایل شرایط مزایده و فرم های مربوطه(اینجا)