روز دوشنبه 96/05/23 با حضور برندگان جشنواره ، دوتن از رابطین رفاهی نواحی چهارگانه آموزش و پرورش قم ، مدیرعامل ، هیئت مدیره وبازرسان محترم در محل سالن جلسات اين شركت

،5 دستگاه تبلت به منتخبين جشنواره عید سعید فطر که به قیدقرعه در مراسم ديگري برگزیده شده بودند اهداء شد.
در این مراسم آقای گل پرور مدير عامل محترم ضمن خوش آمدگویی به حاضرين مراتب قدر دانی مديران تعاوني را از اعتماد اعضاء و مشتریان ابرازنموده و ضمن تبريك به برگزيدگان اذعان داشتند با برنامه ریزی منجسم در راستای جلب رضايت و قدر داني از مشتريان و اعضا طرح های قرعه کشی و تخفيف در طول سال انگیزه ی بيشتري براي مصرف كنندگان ايجاد نموده و رضايت و اعتماد ايشان را در پي داشته که کاری بس دشوار و در راستاي پیشبرد اهداف هئيت مديره این شرکت بوده است
ايشان محل تأمين اعتبار اينگونه طرح ها را تخفيف هاي ويژه ی نقدی و آفرهای كالاها از سوی تأمين كنندگان عنوان نمودند و مطالبی در خصوص شيوه ی قرعه كشی عنوان كردند .

در پايان ضمن آرزوی توفيق روز افزون و تقدير از برندگان هدايای ايشان تقديم شد و به رسم یادبود عکس یادگاری گرفته شد.