جلسه قرعه کشی جشنواره عید سعید فطر روز چهارشنبه 96/04/21  طی مراسمی با حضور رابطین محترم رفاهی نواحی آموزش و پرورش و مسئولین شرکت تعاونی برگزارگردید

و افراد ذیل بعنوان برندگان 5 دستگاه تبلت مشخص شدند .ضمنا مقرر شد طی مراسمی هدایای برندگان به ایشان اهدا گردد.

 

 

اسامی برندگان 
ردیف نام  نام خانوادگی شماره موبایل

1

احسان احمدلو

921....0912

2 محمدصادق  سلطانی 138....0919
3 محرم  عطار 595....0912
4 محمدعلی  رضوان فر 475....0912
5 فرحناز  صالحی 192....0936