*برندگان کارت های هدیه نقدی مشخص شدند *

قرعه کشی جشنواره 38 تعاونی مصرف فرهنگیان قم روز 96/01/28 ، طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولین محترم اداره آموزش و پرورش استان قم، هیئت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی، رابطین رفاهی نواحی چهارگانه آموزش و پرورش و... برگزار گردید که افراد ذیل بعنوان برندگان این قرعه کشی انتخاب شدند و مقرر شد طی مراسمی هدایای برندگان به ایشان اهدا گردد.

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

جایزه

1

جلال بنی طالبی 231....0935 کارت هدیه 2.000.000ریالی
2 فرخنده  ولی 481....0912 کارت هدیه 2.000.000ریالی
3 فاطمه تاچه بندان 074....0912 کارت هدیه 2.000.000ریالی
4 نرگس گل کار 798....0912 کارت هدیه 2.000.000ریالی
5 طاهره زینوندی 724....0912 کارت هدیه 2.000.000ریالی
6 نجمه سادات سیدصادقی 056....0912 کارت هدیه 2.000.000ریالی
7 رضا ملکی 389....0912 کارت هدیه 2.000.000ریالی
8 محسن مرزجونی فرد 319....0919 کارت هدیه 2.000.000ریالی
9 علی طاهری 655....0912 کارت هدیه 1.500.000ریالی
10  مهدی ابن علی جمکرانی 056....0912 کارت هدیه 1.500.000ریالی
11  محمدرضا معینی 793....0919 کارت هدیه 1.500.000ریالی
12 زهره طالبی 464....0919 کارت هدیه 1.500.000ریالی
13 محمد اشتری 334....0937 کارت هدیه 1.500.000ریالی
14 اکبر وفائی 489....0912 کارت هدیه 1.500.000ریالی
15 کبری عباسی 539....0919 کارت هدیه 1.500.000ریالی
16 اعظم احمدی 935....0919 کارت هدیه 1.500.000ریالی
17 اعظم سرکشیک زاده 488....0919 کارت هدیه 1.500.000ریالی
18 مینا ارسطو 771....0912 کارت هدیه 1.500.000ریالی
19 مجتبی طاهری مطلق 867....0919 کارت هدیه 1.100.000ریالی
20 محمدصادق ماهان 851....0919 کارت هدیه 1.100.000ریالی
21 حسن محمدی 226....0919 کارت هدیه 1.100.000ریالی
22 حیدر حمودی 126....0912 کارت هدیه 1.100.000ریالی
23   صالحی 675....0912 کارت هدیه 1.100.000ریالی
24 باقر محلوجی 803....0912 کارت هدیه 1.100.000ریالی
25 سیدنورالدین حسینی 212....0912 کارت هدیه 1.100.000ریالی
26 صدیقه زاهدی 767....0912 کارت هدیه 1.100.000ریالی
27 فرهاد جعفری پور 026....0912 کارت هدیه 1.100.000ریالی
28 ابوالفضل جوکار 295....0912 کارت هدیه 1.100.000ریالی
29 حسین الهی دوست 259....0912  کارت هدیه 800.000ریالی
30   آژند 855....0912  کارت هدیه 800.000ریالی
31 مریم قنبری 024....0912  کارت هدیه 800.000ریالی
32 ناصر اکبری 475....0919  کارت هدیه 800.000ریالی
33 مجید یارموسی لو 874....0912  کارت هدیه 800.000ریالی
34 محمدرضا محمدصالحی 026....0919  کارت هدیه 800.000ریالی
35 حمید خاکی 259....0912  کارت هدیه 800.000ریالی
36 اصغر حسنی 533....0912  کارت هدیه 800.000ریالی
37 شهلا بینا 420....0912  کارت هدیه 800.000ریالی
38 حسین جاویدجابری فرد 291....0912  کارت هدیه 800.000ریالی