به اطلاع میرساند شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم جهت ارائه خدمت بهتر به اعضاء محترم ،از روز جمعه مورخ 95/12/20 لغایت پایان روز یکشنبه مورخ 95/12/29

از ساعت 9 صبح الی  10 شب  بصورت یکسره آماده خدمت رسانی میباشد.

لازم بذکر است ساعت کاری روز های جمعه ،از ساعت 10 صبح الی 9 شب میباشد.