طرح تعویض کت و شلوار مستعمل با کت و شلوار نو

⭕️ باخرید یک دست کت و شلوار از شعبه یک تعاونی مصرف فرهنگیان قم ،کت و شلوار مستعمل خود را به ماتحویل داده  و مبلغ 550000 ریال وجه نقد هديه بگيريد و یا  با انتخاب خود (یک پیراهن +یک کمربند +يك جفت جوراب )هديه دریافت فرمایید.
????شعبه1 : خیابان انقلاب نرسیده به گلزار شهداء روبروی کوچه43
????????غرفه پوشاک آقایان