به اطلاع کلیه پرسنل شاغل آموزش و پرورش استان میرساند 2.400.000 ریال اعتبار خرید اقساطی در کارت های حقوقی بانک ملی شارژ گردید.

این عزیزان می توانند طبق شرایط زیر از این اعتبار استفاده نمایند:

 

1 - شاغلینی که خالص دریافتی آبان ماه 95 آن ها بالای 2.000.000 ریال می باشد،کارت حقوقی ایشان شارژ شده و میتوانند از این تسهیلات استفاده نمایند

 

2 - شارژ صورت گرفته به میزان 2.400.000 ریال در اقساط 3 ماهه و با 7000 تومان کارمزد ثابت می باشد.

   ** همکاران محترمی که با زرین کارت ،حقوق دریافت می نمایند ، این مبلغ در کارت های تعاون وفرهنگ ایشان شارژ گردیده است.

 

3 - مبلغ خرید شده توسط بانک ملی تقسیط شده و مستقیما از حساب بانکی افراد کسر می گردد. لذا ضروری است افراد از تاریخ 25 هرماه تا 5 ماه بعد نسبت به تامین مبلغ قسط در حساب خویش اقدام نمایند.

 

4 - در صورت عدم تامین مبلغ قسط در بازه زمانی فوق الذکر از سوی فرد ، بانک قسط جاری ماه بعد واقساط معوق را به صورت یکجا و با احتساب 2 درصد کارمزد دیرکرد برای هر ماه ، از حساب فرد برداشت می نماید.

 

5 - مهلت استفاده از اعتبار تا پایان دی ماه 95 می باشد.